SQL jazyk pro mírně pokročilé

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti v oblasti SQL jazyka.

Co se v kurzu naučíte

 • Tabulky
 • Dotazování dat
 • Dotazování na více zdrojů
 • Seskupování dat

Požadované vstupní znalosti

 • Doporučujeme znalosti dle kurzu "Úvod do SQL - naučte se pracovat s daty".

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Tabulky

 • Základy práce
 • Klíče
 • Omezení
 • Indexy

Dotazování dat

 • Kombinace vyhledávacích podmínek
 • Používání operátorů a výrazů
 • DISTINCT
 • Aliasy

Dotazování na více zdrojů

 • Vnitřní spojení
 • Vnější spojení
 • Poddotazy

Seskupování dat

 • GROUP BY a BROUP BY ALL
 • Selektivní získávání skupin - HAVING