Programování ve Scratch - Brno

Hlavním cílem kurzu je naučit účastníky kurzu používat vizuální programovací jazyk Scratch. Tento nástroj dokáže dětem zábavnou formou zpřístupnit svět algoritmizace a programování, rozvíjí kreativní a logické myšlení. Kurz poskytne pedagogickým pracovníkům dostatek informací ke zvládnutí jazyka a k aplikaci metod, které vedou k rychlému pokroku ve studiu. Scratch je pro děti velmi motivující, protože dosahují velmi rychle výsledky, které mohou snadno prezentovat spolužákům a kamarádům. Účastníci kurzu se naučí vytvářet zábavné programy a jednoduché hry, které využijí ve svých hodinách informatiky. Děti se díky Scratchi naučí používat základní stavební kameny při tvorbě algoritmů a jejich přechod na vyšší programovací jazyky bude v budoucnu snadný a přirozený.

Co se v kurzu naučíte

 • Pracovat v prostředí Scratch
 • Používat základní stavební kameny - bloky
 • Pochopit principy událostně řízeného programování
 • Vytvářet postavy, kostýmy a pozadí
 • Tvořit zajímavé projekty

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz nepředpokládá od uchazeče žádné předchozí znalosti

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Scratch editor, vytvoření účtu, desktopová aplikace
 • Seznámení s počítačovým programem
 • Práce se souřadnicovým systémem
 • Používání bitmapového a vektorového editoru pro tvorbu postav, pozadí a dalších grafických objektů
 • Bloky pro pohyb, vzhled, zvuky, události, ovládání a vnímání
 • Operátory a proměnné
 • Uživatelské skripty
 • Ukázkové projekty pro praktickou výuku - jednoduchá hra, kalkulačka, interaktivní příběh a další
 • Externí knihovny