Excel v učitelské praxi 1 - webinář

Absolvent kurzu se orientuje v pracovním prostředí aplikace Excel. Využívá základní formátovací nástroje, umí vytvořit tabulku, použít základní funkce a sestavit vzorec. Rozlišuje a chápe rozdíl mezi relativní a absolutní adresací. Umí použít Excel pro vlastní agendu a běžnou školní praxi.

Co se v kurzu naučíte

 • Pracovat se základními formáty buněk
 • Správně používat různé adresace buněk
 • Vytvářet vzorce, pracovat s operátory
 • Používat základní funkce
 • Základní operace s tabulkou
 • Prakticky využívat Excel ve školní praxi

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz nepředpokládá od uchazeče žádné předchozí znalosti

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Seznámení s prostředím
 • Pojmy – buňka, list, sešit
 • Písmo, ohraničení, zarovnání
 • Formátování čísla, data a času
 • Editace buněk. Komentáře a poznámky
 • Relativní, absolutní a smíšené adresování
 • Definice názvů buněk a oblastí
 • Pravidla pro vytváření vzorců, operátory, odkazy ve vzorcích
 • Knihovna funkcí
 • Základy práce s tabulkou – formátování vzhledu, použití vzorců v tabulce, adresace, filtrování a řazení
 • Vzorové příklady použití v praxi: plány výuky, seznamy úkolů, využití šablon