OneNote v učitelské praxi - webinář

Absolvent kurzu se seznámí s kompletní funkcionalitou aplikace OneNote. Pro pedagogické pracovníky představuje ústřední nástroj pro tvorbu příprav na hodinu. Naučí se využívat poznámkový blok pro spolupráci a interakci se studenty.

Co se v kurzu naučíte

 • Tvořit strukturu poznámkového bloku
 • Plnit stránky obsahem
 • Vkládat objekty
 • Formátovat text
 • Sdílet poznámky
 • Spolupracovat nad daty se studenty
 • Používat OneNote s dalšími aplikacemi

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz nepředpokládá od uchazeče žádné předchozí znalosti

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • K čemu OneNote, verze OneNote a jejich odlišnosti, stručný popis prostředí
 • Vytvoření poznámkového bloku, spolupráce s OneDrive, vytváření oddílů, skupiny oddílů, stránky a podstránky
 • Způsob ukládání na stránku
 • OneNote web clipper, výřez obrazovky
 • Vkládání obrázků, videa, souborů
 • Nahrávání zvuku a videa
 • Rovnice a symboly
 • Formátování textu, styly, vytváření obsahu v tabulce
 • Používání tagů
 • Šablony.
 • Nastavení stránky, změna barev a pozadí
 • Vyhledávání v poznámkovém bloku
 • Sdílení poznámkových bloků, export obsahu, propojené poznámky
 • Kreslící nástroje
 • OneNote a Teams