Základy robotiky s Micro:bit - webinář

Hlavním cílem kurzu je poskytnout pedagogickým pracovníkům přehled o vývojovém kitu Micro:bit a jeho možnostech pro praktickou výuku robotiky a algoritmizace. Kurz jim poskytne návod jak pomoci základních algoritmických dovedností vytvořit zajímavou aplikaci s využitím senzorů nebo přídavných periferních zařízení.

Co se v kurzu naučíte

 • Pracovat s editorem Makecode
 • Vytvářet programy pomocí bloků
 • Pracovat s vestavěnými sensory Micro:bitu
 • Připojovat hardware a externí periferie
 • Tvořit zajímavé projekty

Požadované vstupní znalosti

 • Kurz nepředpokládá od uchazeče žádné předchozí znalosti

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.

Studijní materiály

 • Prezentace probírané látky v souboru .PDF

Osnova kurzu

Přehled

 • Úvodní seznámení s programovatelnou stavebnicí Micro:bit
 • Makecode – prostředí pro programování
 • Práce se souřadnicovým systémem
 • Práce s vestavěnými sensory a zvukem
 • Připojení externích periferií
 • Ukázkové projekty pro praktickou výuku - krokoměr, překlopení palačinky, kámen - nůžky - papír